Pani Badaiová patrí medzi našich prvých klientov, ktorá si zakúpila zázračný živý plot pred štyrmi rokmi.

Krásny, zelený, hustý a udržiavaný živý plot po štyroch rokoch vyzerá takto ...                                                                                                                                                        

Komentáre
Wednesday, January 8, 2020 By WonderHedge