Pani Molnárová nám ukázala nádherný živý plot.

Napriek tomu, že svoj dvor majú plné zvierat, rastliny krásne rastú - aj keď sú miestami ožierané husami.

Pani Molnárová nám ukázala aj obrovskú - viac ako 3 metrovú "hubu", ktorú vypestovali tvarovaním zázračného živého plotu.

Komentáre
Wednesday, January 8, 2020 By WonderHedge